Brosjyre

INNOVATION EFFIVIENCY ORIGINALITY

AllMaritim

AllMaritim AS er en ledende leverandør av oljevernprodukter og har vært engasjert i salg og markedsføring av oljevern produkter siden 1988.

AllMaritim kom til oss med et ønske om å lage ny presentasjonsbrosjyre i forbindelse med 25 års jubiléet.
De ønsket fornying men innenfor rammene til den eksisterende profilen. Vi valgte å ta inn en moderne font og brukte profilelementene på en ny måte. Her er resultatet!