• AskøyMagasinet finnes også på nett. www.askoymagasinet.no

Magasin

AskøyMagasinet i ny drakt

AskøyMagasinet

AskøyMagasinet er et gratismagasin til alle husstander på Askøy og deler av Bergen Vest.

Alle nyinnflyttere til Askøy blir automatisk nye mottakere av magasinet. De får dermed informasjon om hva som skjer og hvilke butikker og annet næringsliv som befinner seg i nærområdet.

I tillegg til at magasinet distribueres til alle husstander, finner du magasinet i gratisstativer på alle kjøpesentrene på Askøy samt på Snarveien til Bergen.

AskøyMagasinet tilfredstiller kravet til informasjon. Det vil si minst 50% redaksjonelt innhold i hver utgave.

I 2015 ga vi magasinet en makeover både på papir og på nett, noe som har blitt godt mottatt av publikum.